آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شهریور ۹۵

نوبت دوم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان غربی

در اجرای مفاد ماده ۱۳ آئین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان، بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان غربی دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان که راس ساعت ۱۶ عصر روز دوشنبه مورخ ۹۵/۶/۲۹ در محل سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی استان واقع در آدرس: ارومیه – فلکه میثم – ساختمان شماره ۲ اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.

رئوس برنامه مجمع:

۱- تلاوت قرآن کریم و اعلام برنامه

۲- استماع گزارش هیئت مدیره سازمان

۳- استماع گزارش بازرسین

۴- تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال جاری

۵- تعیین و تصویب حق ورودی و عضویت اعضا در سال جاری

۶- تعیین و تصویب حق ماموریت اعضاء هیئت مدیره و مدیران و پرسنل سازمان

۷- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی سازمان

۸- استماع نظرات و پیشنهادات