آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

نوبت اول سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان غربی

در اجرای مفاد ماده ۱۳ آئین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی ساختمان، بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان غربی دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی نوبت اول سازمان نظام کاردانی ساختمان استان که راس ساعت ۱۶ عصر روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۵/۲۷ در محل سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی استان واقع در آدرس: ارومیه – فلکه میثم – ساختمان شماره ۲ اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.

رئوس برنامه مجمع:

۱- تلاوت قرآن کریم و اعلام برنامه

۲- گزارش هیئت مدیره سازمان

۳- گزارش بازرسین

۴- تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال جاری

۵- تعیین و تصویب حق الزحمه هیئت مدیره، بازرسین و شورای رابط

۶- تعیین و تصویب میزان حق عضویت سالانه اعضاء

۷- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی سازمان