به اطلاع کاردانهای فنی معماری مردودین دوره آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار کاردانی برگزاری دانشگاه صنعتی ارومیه بتاریخ ۹۵/۰۷/۳۰ میرساند که آزمون مجدد مربوطه شان ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ ۹۶/۰۷/۲۸ در محل دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار می گردد.
کمیته ی آموزش سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان غربی