متقاضیان محترم شرکت در آزمون سراسری مقررات ملی ساختمان، برای دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ ۸ الی ۱۰ شهریور ماه به لینک زیر مراجعه فرمایید.

کارت شرکت درآزمون‌ ‌کاردان‌های فنی ساختمان- شهریور ماه ۱۳۹۵

کارت شرکت در آزمون‌ معماران تجربی – شهریور ماه ۱۳۹۵