به اطلاع کاردانهای فنی ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی می رساند که حداکثر زمان ثبت نام ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار لغایت پایان مهر ماه سال جاری (۱۳۹۶) می باشد.