مدارک لازم جهت ثبت نام بیمه تکمیلی:
کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه بیمه شده اصلی
کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه بیمه شده فرعی (اعضای خانواده)
کپی صفحه اول دفترچه درمانی بیمه گر اول (تامین اجتماعی یا خدمات درمانی و …) بیمه شده اصلی و فرعی
پرینت شماره شبای بیمه شده اصلی
کپی کارت عضویت سازمان نظام کاردانی ساختمان (برای پرسنل سازمان نظام کاردانی ارائه معرفی نامه از سازمان الزامی است)

سایر فایل های مورد نیاز برای ثبت نام بیمه تکمیلی:
sabte nam
حق بیمه
فرم ثبت نام بیمه درمان تکمیلی