قابل توجه اعضای محترم سازمان:

آزمون نقشه ایزومتریک و پلان از مردودین دوره ی مبحث ۱۷ (مختص کلاس آقای مهندس زهی سعادت تاریخ ۹۵/۰۶/۰۷) – زمان برگزاری آزمون ۹۵/۹/۱۷

دوره توکار مبحث ۱۷ ظرفیت ۴۰ نفر – زمان برگزاری دوره ۹۵/۹/۱۱

دوره توکار مبحث ۱۷ ظرفیت ۴۰ نفر – زمان برگزاری دوره ۹۵/۹/۱۸