برگزاری دوره ایمنیHSE این سازمان در راستای تمدید پروانه اشتغال بکار اعضاء سازمان در مورخه ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ روز سه شنبه بصورت آنلاین با مجری گری دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار می گردد. بدیهی است هماهنگی های لازم از طریق آن دانشگاه با متقاضیان محترم معمول می گردد.

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان