امروز: پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

تصاویر مربوط به برگزاری پنجمین دوره ی توکار مبحث ۱۷ مورخ ۱۰ و ۱۱ دی ماه ۹۶ در محل سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آ. غ