عضو محترم سازمان،

ثبت نام آزمون کتبی اخذ پروانه اشتغال به کار کاردانی و تعیین صلاحیت معماران تجربی شروع و آخرین مهلت آن ۱۳۹۵/۴/۱۲ می باشد.

با آرزوی موفقیت