دوره آموزشی ۲۶ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در بخش روکار (اجرا) در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه بمورخات ۲۱، ۲۲ و ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۸ در محل فضای آموزشی این سازمان در ارومیه برگزار می گردد.