برگزاری دوره ی توکار مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان از تاریخ اعلام شده (یازدهم آذر ماه ۹۵) به تاریخ دیگری موکول شده است که متعاقباً اعلام خواهد شد.