مدارک لازم جهت ثبت نام بیمه تکمیلی:

کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه بیمه شده اصلی
کپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه بیمه شده فرعی (اعضای خانواده)
کپی صفحه اول دفترچه درمانی بیمه گر اول (تامین اجتماعی یا خدمات درمانی و … (بیمه شده اصلی و فرعی)
پرینت شماره شبای بیمه شده اصلی
کپی کارت عضویت سازمان نظام کاردانی ساختمان (برای پرسنل سازمان نظام کاردانی ارائه معرفی نامه از سازمان الزامی است)

تعرفه بیمه نامه درمان تکمیلی شرکت بیمه تعاون:

ضمناً حداکثر لغایت ۱۳۹۶/۸/۱۵ امکان ثبت نام از متقاضیان بیمه تکمیلی در این سازمان میسر می باشد.