مدارک مورد نیاز ثبت نام دوره آموزشی ۳۹۰ ساعته جوشکاری مورد نیاز اخذ پروانه اشتغال بکار مجری گری گاز رسانی:

۱- کپی شناسنامه، کارت ملی، آخرین مدرک تحصیلی و پایان خدمت سربازی
۲– ۲ قطعه عکس ۴*۳ با زمینه سفید
۳- یک عدد پوشه پلاستیکی دکمه دار
۴- یک عدد پاکت نامه معمولی
۵- اصل و کپی فیش واریزی بمبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال (سه میلیون ریال) به حساب جاری ۱۶۰۵۴۳۰۲/۳۴ به نام این سازمان در نزد بانک ملت
۶- تحویل یک فقره چک بانکی  دو ماهه بملغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ (سه میلیون ریال) در وجه شرکت ساتراپ آزمون