سر فصل درس بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی ( عمران ۲ به ۱ ) 

تعریف بتن

تعریف سیمان و انواع آن

شن و ماسه و مواد افزودنی در بتن و آب

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای سرد

بتن های سبک ، سبک غیر سازه ای، سبک سازه ای، فوم بتن

بتن های سنگین

بتن های توانمند با مقاومت بالا

بتن های خود تراکم

بتن های الیافی

بتن های پلیمری

بتن های پمپ شونده

بتن های مغناطیسی و بتن های شیشه ای

روشهای خاص بتن ریزی در سازه های نازک

بتن های پیش آکنده

منابع و مراجع مورد استفاده ده فصل اول مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان کتاب تکنولوژی بتن تالیف دکتر علی اکبر رمضانپور

آزمون از ۲۰ الی ۳۰ فروردین تاریخ دقیق اعلام میشود.