جهت اطلاع از نتایج آزمون سراسری مقررات ملی ساختمان شهریور ماه ۹۵ به لینک های زیر مراجعه نمایید:

کارنامه آزمون حرفه ای کاردان های فنی ساختمان شهریور ماه ۱۳۹۵

کارنامه آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی شهریور ماه ۱۳۹۵