نتیج آزمون نقشه کشی مبحث ۱۷ (مورخ ۹۵/۰۹/۱۷)‎ در تصویر زیر: