نتایج دوره های ارتقاء پایه کاردان های فنی رشته عمران و مکانیک (۳ به ۲). برای دریافت فایل نتایج رو لینک زیر کلیک کنید:

نتایج دوره های ارتقاء پایه کاردان های فنی رشته عمران و مکانیک ( ۳ به ۲ ) آزمون مورخ ۹۵/۰۶/۰۵