امروز: پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۶

تصاویر مربوط به برگزاری پنجمین دوره ی توکار مبحث ۱۷ مورخ ۱۰ و ۱۱ دی ماه ۹۶ در محل سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آ. غ