دوره ی آموزشی ۲۴ ساعته روکار مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان با مدرسی آقای مهندس زهی سعادت در روزهای چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه بمورخات ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ دی ماه جاری ( ۹۶ ) در سه روز متوالی از ساعت ۸:۳۰ صبح هر روز در محل فضای آموزشی این سازمان در ارومیه برگزار می گردد .

 

                                             سازمان نظام کاردانی ساختمان

                                                             استان آ.غ