نتایج آزمون بازآموزی مبحث ۱۷ (مجریان لوله کش گاز) مورخ ۰۸/ ۱۲ /۹۴ برگزار شده در مهاباد

ردیف

نام خانوادگی و نام

نتیجه آزمون

نمره

۱

آبرون قارنائی – عامر

۷۸

۲

آذر – جمال

۵۲

۳

آذری – عبداله

۴۶

۴

ابراهیمی – شورش

۳۷

۵

ابوبکری – خضر

۲۹

۶

احمدی – جلال

۶۸

۷

احمدی – رحمان

۴۲

۸

احمدی نژاد -فرعان

۶۴

۹

الیاسی – شورش

۷۶

۱۰

امری – محمد

۴۸

۱۱

باستی – محمد

۶۴

۱۲

بایزیدی – خبات

۵۷

۱۳

بیت الهی – شیرزاد

۷۰

۱۴

پارسازاده – حسین

۷۰

۱۵

پاشازاده – سعید

۵۵

۱۶

پرورش – احمد

۴۶

۱۷

پرورش – مولود

۷۰

۱۸

تینا – محمد

۳۲

۱۹

جمالی – طاهر

۶۰

۲۰

حریری – کمال

۶۶

۲۱

حسن پور – محمد

۶۸

۲۲

خضری -کمال

۴۶

۲۳

دانشی – هادی

۶۷

۲۴

درویشی – علی

۵۴

۲۵

دمنده – ایوب

۵۷

۲۶

رئوفی – علی

۸۲

۲۷

رحمنی – یوسف

۶۶

۲۸

رحیمی – ابراهیم

۵۲

۲۹

رسول زاده – کمال

۶۰

۳۰

رسولی -مال مال

۴۴

۳۱

رش شیلان آباد – محمدامین

۷۰

۳۲

رشی – خضر

۵۶

۳۳

سبحانی – خضر

۴۰

۳۴

سبحانی – مراد

۷۴

۳۵

سعادت پور -محمد

۷۰

۳۶

شیخه – قادر

۴۵

۳۷

صالحی پور – ابراهیم

۴۶

۳۸

صالحیان – سامان

۶۰

۳۹

صدقی دیزج – فریدون

۵۲

۴۰

طاهری – سید اسماعیل

۲۴

۴۱

ظاهری – حسین

۵۹

۴۲

ظاهری – علی

۷۶

۴۳

ظاهری – محمد

۵۲

۴۴

عباسپور – کاوه

۳۸

۴۵

عبداله زرگه – جلال

۵۶

۴۶

عبدالهی – یوسف

۵۰

۴۷

عثمانی – ناصر

۴۶

۴۸

علیالی – زرگار

۶۸

۴۹

غواره – خضر

۴۹

۵۰

فتحی – ناصر

۸۲

۵۱

قاسمی – حسین

۶۸

۵۲

کاک ممی -عبدالعزیز

۶۳

۵۳

کشاورزی – بهزاد

۶۲

۵۴

گلستانه – لقمان

۶۰

۵۵

لطف الهی – سامرند

۱۸

۵۶

مازوجی – شمال

۵۱

۵۷

مام محمود – رحیم

۶۴

۵۸

مام موسی اگریقاش – جلیل

۵۰

۵۹

محمد مامشی – کریم

۸۴

۶۰

محمدپور – سیامند

۳۰

۶۱

محمدرش – محمدامین

۵۰

۶۲

محمدنژاد – هاوری

۶۲

۶۳

محمدی – محمد طاهر

۵۷

۶۴

محمودی – محمد قسیم

۵۱

۶۵

محمودیان – عبدالسلام

۴۰

۶۶

مصطفی نژاد – عزیز

۶۶

۶۷

معروف زاده – صفا

۶۲

۶۸

منشی زاده – قادر

۵۰

۶۹

مهربانی – جلال

۳۵

۷۰

ناصر زاده سنگلان – رشید

۶۴

۷۱

ناظمی – حسین

۶۴

۷۲

نبی زاده – کاوه

۶۶

۷۳

نیک خواه – کامران

۳۰

۷۴

نیلوفری – جمال

۴۸