جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
انتخاب شایسته حضرت عالی را به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض نموده و موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منّان مسئلت داریم.
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان غربی