امروز: پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۶

اخبار و اطلاعیه ها

مهلت ثبت نام آزمون مقررات ملی ساختمان مرداد ۱۴۰۰

ادامه مطلب ...

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجانغربی

ادامه مطلب ...

فراخوان ثبت نام انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان آذربایجان غربی

انتخابات کاردانهای فنی – ۴۰۰۲۲۸ نظام نامه

ادامه مطلب ...

اطلاعیه

نظام نامه انتخابات کاردانهای فنی – ۴۰۰۲۲۸

ادامه مطلب ...

اطلاعیه

متعاقب آگهی های قبلی بدینوسیله آخرین زمان جهت تحویل مدارک مورد لزوم تمدید پروانه های اشتغال بکار کاردانهای صلاحیتدار فنی ساختمان بمنظور درج و بارگذاری اطلاعات لازم مربوطه شان در سامانه ارجاع نظارت واحد شورای مرکزی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ اعلام می گردد بدیهی است پس از اتمام مهلت اشاره شده […]

ادامه مطلب ...

تبریک عید باستانی نوروز

ادامه مطلب ...

اطلاعیه تغییر آدرس سازمان نظام کاردانی استان

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان بزودی به آدرس ارومیه- خیابان مدنی ۲ نبش کوچه ۴ ( کوچه شهید قبادی ) ساختمان ظهور طبقه سوم انتقال می یابد.

ادامه مطلب ...

ترکیب اعضاء هیأت رئیسه

جلسه هیأت مدیره سازمان بتاریخ تشکیل ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ با دستور انتخابات سالیانه و ترکیب جدید هیأت رئیسه بشرح ذیل : ۱ – آقای مهندس صالح نظرزاده بعنوان رئیس سازمان و ریاست هیأت مدیره ۲ – خانم مهندس زیبا بخشائی بعنوان نایب رئیس سازمان ۳ – آقای مهندس حسن نیک نام بعنوان دبیر سازمان ۴ – آقای […]

ادامه مطلب ...

آغاز ثبت نام آزمون مقررات ملی ساختمان

ادامه مطلب ...

درخصوص فعالیت سازندگان ذی صلاح

ادامه مطلب ...