امروز: پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه متقاضیان محترم شرکت در انتخابات دور پنجم اعضاء هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان

قابل توجه متقاضیان محترم شرکت در انتخابات دور پنجم اعضاء هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان بعرض عزیزان فوق الذکر می رساند که به همراه داشتن مهر پروانه اشتغال بکار کاردانی بهنگام ثبت نام الزامی میباشد

ادامه مطلب ...

قابل توجه متقاضیان محترم ثبت نام انتخابات دوره پنجم اعضاء هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان

قابل توجه متقاضیان محترم ثبت نام انتخابات دوره پنجم اعضاء هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان بدینوسیله بعرض عزیزان مورد نظر می رساند که اخذ سوء پیشینه متقاضیان متعاقب ثبت نام آنان و در مهلت داده شده توسط هیأت اجرائی انتخابات مربوطه استان بعداً معمول می گردد. سازمان نظام کاردانی ساختمان استان

ادامه مطلب ...

مهلت ثبت نام آزمون مقررات ملی ساختمان مرداد ۱۴۰۰

ادامه مطلب ...

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجانغربی

ادامه مطلب ...

فراخوان ثبت نام انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان آذربایجان غربی

انتخابات کاردانهای فنی – ۴۰۰۲۲۸ نظام نامه

ادامه مطلب ...

اطلاعیه

نظام نامه انتخابات کاردانهای فنی – ۴۰۰۲۲۸

ادامه مطلب ...

اطلاعیه

متعاقب آگهی های قبلی بدینوسیله آخرین زمان جهت تحویل مدارک مورد لزوم تمدید پروانه های اشتغال بکار کاردانهای صلاحیتدار فنی ساختمان بمنظور درج و بارگذاری اطلاعات لازم مربوطه شان در سامانه ارجاع نظارت واحد شورای مرکزی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ اعلام می گردد بدیهی است پس از اتمام مهلت اشاره شده […]

ادامه مطلب ...

تبریک عید باستانی نوروز

ادامه مطلب ...

اطلاعیه تغییر آدرس سازمان نظام کاردانی استان

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان بزودی به آدرس ارومیه- خیابان مدنی ۲ نبش کوچه ۴ ( کوچه شهید قبادی ) ساختمان ظهور طبقه سوم انتقال می یابد.

ادامه مطلب ...

ترکیب اعضاء هیأت رئیسه

جلسه هیأت مدیره سازمان بتاریخ تشکیل ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ با دستور انتخابات سالیانه و ترکیب جدید هیأت رئیسه بشرح ذیل : ۱ – آقای مهندس صالح نظرزاده بعنوان رئیس سازمان و ریاست هیأت مدیره ۲ – خانم مهندس زیبا بخشائی بعنوان نایب رئیس سازمان ۳ – آقای مهندس حسن نیک نام بعنوان دبیر سازمان ۴ – آقای […]

ادامه مطلب ...