امروز: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

معرفی مختصر

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان غربی

سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجان غربی بر اساس ماده ۱ آئین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی مصوب هیأت وزیران به شماره ۲۹۲۵۳/ت۰۱۹۲۹۵ مورخه ۱۳۷۹/۷/۹ به منظور انتظام وانسجام امور حرفه ای کاردانهای فنی شاغل در رشته های معماری,شهرسازی, عمران,تاسیسات مکانیکی,تاسیسات برقی, نقشه برداری,ترافیک و رشته های مرتبط با آن و همچنین ارتقای دانش صاحبان حرفه های مذکور و بالا بردن کیفیت خدمات آنها در این استان همزمان با سایر استانهای کشور تشکیل گردید.

اخبار و اطلاعیه ها

نتایج نهایی مبحث ۱۷

نتیجه نهایی آزمون مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان برگزاری خرداد ماه ۱۴۰۰ سازمان نظام کاردانی ساختمان استان با مجری گری دانشگاه صنعتی ارومیه و مدرسی آقای مهندس هادی نجف پور

ادامه مطلب ...

نتیجه نهایی آزمون مبحث ۱۷

نتیجه نهایی آزمون مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان برگزاری خرداد ماه ۱۴۰۰ سازمان نظام کاردانی ساختمان استان با مجری گری دانشگاه صنعتی ارومیه و مدرسی آقای مهندس هادی نجف پور

ادامه مطلب ...

نتایج آزمون مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷

متقاضیان محترمی که نسبت به نتیجه آزمون مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان برگزاری خرداد ۱۴۰۰ اعتراض دارند می توانند اعتراضیه کتبی خود را لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۲ ۱ روز دوشنبه به این سازمان اعلام نمایند. زمان بازبینی مجدد متعاقباً اعلام می گردد. سازمان نظام کاردانی ساختمان استان

ادامه مطلب ...

پنجمین دوره انتخابات اعضاء هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان

زمان ثبت نام اعضاء هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تمدید گردید.

ادامه مطلب ...

جلسه شورای رابط مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

ادامه مطلب ...

قابل توجه متقاضیان محترم شرکت در انتخابات دور پنجم اعضاء هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان

قابل توجه متقاضیان محترم شرکت در انتخابات دور پنجم اعضاء هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان بعرض عزیزان فوق الذکر می رساند که به همراه داشتن مهر پروانه اشتغال بکار کاردانی بهنگام ثبت نام الزامی میباشد

ادامه مطلب ...

قابل توجه متقاضیان محترم ثبت نام انتخابات دوره پنجم اعضاء هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان

قابل توجه متقاضیان محترم ثبت نام انتخابات دوره پنجم اعضاء هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان بدینوسیله بعرض عزیزان مورد نظر می رساند که اخذ سوء پیشینه متقاضیان متعاقب ثبت نام آنان و در مهلت داده شده توسط هیأت اجرائی انتخابات مربوطه استان بعداً معمول می گردد. سازمان نظام کاردانی ساختمان استان

ادامه مطلب ...

مهلت ثبت نام آزمون مقررات ملی ساختمان مرداد ۱۴۰۰

ادامه مطلب ...

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان آذربایجانغربی

ادامه مطلب ...

فراخوان ثبت نام انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان آذربایجان غربی

انتخابات کاردانهای فنی – ۴۰۰۲۲۸ نظام نامه

ادامه مطلب ...